Vår Policy

Alkohol

Bakgrund
Wetterbygden Basketball är en idéell klubb vars grund bygger på att ungdomar ska
uppfostras till att bli duktiga idrottsmän och kvinnor, men framför allt till att bli ansvarstagande medlemmar i det svenska samhället. Merparten av det arbete som sker i klubben är ideellt arbete. För oss är det viktigt med gemenskap, kamratskap och social fostran.
Hur ledare och äldre aktiva uppträder har därför mycket stor betydelse för de värden som påverkar bilden av klubben och samtidigt ger vägledning för barn och ungdomar över hur de ska uppträda. Ett led i detta arbete är att ha en gemensam alkoholpolicy där klubbens gemensamma regler fungerar som riktlinjer och stöd för föreningens medlemmar. Med anledning av detta har styrelsen här antagit nedanstående ställningstagande och riktlinjer inom området alkohol.

Ungdomar
Enligt svensk lag är det åldersgräns på 18 år för att köpa folköl samt dricka alkohol på restaurang, samt 20 års åldersgräns för att handla alkohol på Systembolaget. Klubben accepterar inte att ungdomar under 18 år dricker alkohol. Om vi trots det skulle upptäcka att någon av våra ungdomar druckit alkohol gör vi på följande sätt:
‐ samtal med berörd och kontakt med föräldrarna.
‐ vid misstanke om problem (inom familjen) tar vi kontakt med sociala myndigheter.

Ungdomsledare
Som ungdomsledare och vuxen är det viktigt att tänka på sitt ansvar och att man är förebild för sina ungdomar. Det visar klubbens ledare genom att:
‐ undvika att nyttja alkohol under resa, läger eller inom andra verksamheter där man är tillsammans med klubbens ungdomar. Måttlig mängd alkohol kan accepteras i samband med måltid för vuxna ledare, men skall undvikas om klubbens ungdomar deltar vid samma tillfälle.
‐ inte komma berusad eller bakfull till träning, match eller annat möte.
‐ inte dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningskläder.
Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av ungdomsledarna gör vi på följande sätt:
‐ genomför enskilt samtal.
‐ erbjuder hjälp och stöttning.
‐ om vederbörande trots detta återigen är berusad stängs denne av från alla sina
ungdomsledaruppdrag.

Coacher, domare och spelare i klubbens representationslag
Utgångspunkten är att coacher och aktiva över 18 år skall vara återhållssamma med alkohol, och speciellt i offentlig miljö. Detta eftersom de är förebilder för de yngre medlemmarna, och representerar Wetterbygden Basketball.
Om coacher eller spelare i klubbens representationslag väljer att dricka alkohol ska detta vara måttfullt, och dessutom skall man inte:
‐ dricka alkohol innan tävling.
‐ uppträda berusad i offentliga sammanhang.
‐ komma berusad eller bakfull till träning eller annat möte.
‐ dricka alkohol eller uppträda berusad i föreningskläder.
Vid misstanke om alkoholproblem hos någon av coacherna och spelarna i representationslagen gör vi på följande sätt:
‐ genomför enskilt samtal.
‐ erbjuder hjälp och stöttning.
‐ om vederbörande trots detta återigen är berusad stängs denne av från all tävlingsverksamhet och klubben kan säga upp kontraktet med omedelbar verkan.

Förtroendevalda i styrelsen och sektionsstyrelserna
För förtroendevalda i styrelsen gäller att alkohol ska hanteras med måttfullhet. En av de viktigaste uppgifter är att föregå med gott omdöme när man är förtroendevald i Wetterbygden Basketball. Ansvaret för att dessa gemensamma riktlinjer efterlevs åvilar samtliga som direkt och indirekt berörs av dessa. Ansvaret är således ledarnas, spelarnas men även föräldrars gemensamma ansvar. Med detta ansvar följer även en skyldighet att agera i enlighet med dessa regler.
Ansvaret för att genomföra de ovan nämnda åtgärderna för att nå efterlevnad åvilar styrelsen.

 

Doping

Info kommer